TRYS SOKRATO SIETAI

Kartą vienas žmogus paklausė Sokrato:


– Ar žinai, ką apie tave pasakė tavo draugas?


– Palauk, – sustabdė jį Sokratas, – pirmiausia tai, ką nori pasakyti, persijokim per tris sietus.


– Tris sietus?


– Taip, prieš ką nors sakant, reikia persijoti per tris sietus. Pirmas – tiesos sietas. Ar tu įsitikinęs, kad tai tikrai tiesa?


– Ne, aš tik girdėjau taip šnekant.


– Taigi, tu nežinai, tiesa tai ar ne. Tada persijokim per antrąjį, per gerumo sietą. Ar nori pasakyti apie mano draugą kažką gera?


– Ne, priešingai.


– Taigi, – tęsė Sokratas – tu ketini man pasakyti apie jį kažką bloga, nors nė nežinai ar tai tiesa. Išmėginkime dar ir trečiąjį – naudos sietą. Ar man tikrai yra būtina išgirsti tai, ką nori pasakyti?


– Ne, tai nėra būtina.


– Taigi, – apibendrino Sokratas, – tame ką norėjai pasakyti nėra nei tiesos, nei gerumo, nei naudos. Kam tada tai sakyti?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s