Bayer-Monsanto: “Santuoka sudaryta pragare”?

Pagal Ty Bollinger

Monsanto kompanija parduota Bayer už $56.5 milijardus – įskaitant Monsanto įsiskolinimus, tai sudaro bendrą $66 milijardų vertės sandorį. Susijungusi kompanija bus didžiausia sėklų ir agrochemikalų pardavėja pasaulyje.

Monsanto, be abejonės labiausiai neapkenčiama GMO kompanija visame pasaulyje, kuri buvo karštas diskusijų objektas dešimtmečiais, ypač paskutiniu metu, nes jų daugiausiai parduodamas produktas (RoundUp) savo sudėtyje turi glifosatą, kuris sukelia vėžį, autizmą ir kvėpavimo ligas.

Monsanto darė spaudimą plačiu mastu visuomenėje ir netgi pateikdavo teismui ieškinius, kad uždraustų GMO produktų etiketes ir panaikintų Pasaulio Sveikatos Organizacijos ataskaitą, kurioje glifosatas įvardinamas kaip galimas kancerogenas (vėžį sukelianti medžiaga). Jeigu Monsanto sujungs savo jėgas su Bayer (viena iš labiausiai neapkenčiamų Didžiosios Farmacijos kompanijų pasaulyje), to pasekoje “sudaryta santuoka pragare” sukurs vaistų-sėklų-pesticidų kompaniją, kuri kontroliuos beveik 1/3 viso pasaulio sėklų rinkos ir beveik ¼ pesticidų rinkos.

Tačiau tai ne pirmas kartas, kai Monsanto ir Bayer susijungia į komandą. Vietnamo karo metu abi firmos dalyvavo Oranžinio Agento (agent orange) kūrime. Ir šiuo metu abi firmos dalyvauja GMO rinkoje.

IAASTD Atskaita, kuri yra viena iš išsamiausių ataskaitų apie maisto ir žemės ūkio ateitį (finansuota Pasaulio Banko ir JT, parengta daugiau nei 400 mokslininkų ir patvirtinta 59 šalyse).

Šioje ataskaitoje jie nepatvirtino, kad GMO tai pasaulinio alkio išeitis. Be to, remiantis USDA ir atliktais kontroliniais palyginamaisiais tyrimais, genetinė inžinerija ženkliai nepadidino JAV grūdų derliaus. Iš tikrųjų dauguma GMO turi mažesnį derlių negu ne-GMO grūdai. Ar aš minėjau, kad GMO grūdai buvo susieti su vėžiu ir turi sąrašą galimų sveikatai pavojų?

Pažvelkim į abiejų šių kompanijų praeitį…

Trumpa BAYER istorija

• 1863 metais Vokietijoje, Bremeno mieste įkurta Friedrich Bayer ir jo partnerio Johann Friedrich Weskott.

• Pirmojo Pasaulinio karo metu Bayer susidomėjo cheminių ginklų, įskaitant chloro dujas, gamyba.

• 1925 metais susijungė Bayer, BASF ir Hoechst, ir suformavo stambų Vokiečių konglomeratą Interessengemeinschaft Farben (IG Farben), kuris buvo vienintelis didžiausias Hitlerio rinkiminės kompanijos remėjas.  

IG Farben statė Aušvico koncentracijos stovyklas, kad suteiktų vergų darbo jėgą šalimais esančiai IG Farben gamyklai (dar žinomai kaip IG Auschwitz). Ilgainiui Hitleris panaudojo šias stovyklas išnaikinti žydų tautą.

• 1941 metais Otto Armbrust, IG Farben tarybos narys, atsakingas už IG Farben Aušvico projektą, pasakė savo kolegoms: “mūsų nauja draugystė su SS tai palaiminimas. Mes ėmėmės visų priemonių integruojant koncentracijos stovyklas mūsų kompanijos gerovei.”

IG Farben filialas gamino ir tiekė SS chemikalą Zyklon B. Šis nuodingas, cianido pagrindu pagamintas pesticidas, kuriam IG Farben turejo patentą, buvo naudojamas Holokausto metu nužudyti daugiau nei 1,000,000 žmonių koncentracijos/išnaikinimo stovyklose. IG Farben taip pat tiekė SS metanolį, naudotą kūnų deginimui.

• 1946 metais Niurnbergo Karo Nusikaltimų Tribunolas padarė išvadą, kad be  IG Farben įtakos Antrasis Pasaulinis karas būtų neįvykęs.

• Niurnberge Fritz TerMeer (IG Farben vadovas) buvo apkaltintas vergove, masinėm žudynėm ir nusikaltimais prieš žmoniją. 1956 metais, po 5 metų kalėjimo jis tapo Bayer Tarybos pirmininku ir išlaikė šį postą beveik dešimt metų.

• 2008 metais Freiburge Vokiečių sąjunga kartu su prokuroru iškėlė kaltinimą Bayer valdybos tarybai, kuriame apkaltino Bayer dėl prisidėjimo prie masinės bičių žūties visame pasaulyje su savo agresyvia pesticidų prekyba. Nuo to laiko bičių situacija tik pablogėjo, tūkstančiai bičių šeimų žūsta nuo apnuodijimo pesticidu  klotianidinu ir sukelia pasaulinę krizę.

MONSANTO nuodinga praeitis

• 1901 metais Monsanto buvo įkurta John Francis Queeny, 30-ties metų farmacijos pramonės veterano, St Louis mieste, Misurio valstijoje. Jos pirmasis produktas buvo dirbtinis saldiklis Sacharinas, kurį Monsanto pardavė Coca-Cola kompanijai.

• 1920 metais Ilinojuje buvo įkurta Monsanto cheminė kompanija ir gavo Monsanto miesto statusą, vėliau pervadintu Sauget miestu. Daug metų Sauget mieste Monsanto gamykla buvo JAV didžiausia polichlorintų bifenilų (PCB), kuriuos vėliau 1970 metais uždraudė, gamintoja. PCB tai kancerogenai ir buvo susieti su dauginimosi, vystymosi sutrikimais.  Remiantis atskleistais Monsanto dokumentų tūkstančiais puslapių (dauguma jų sužymėti tokiais įspėjimais kaip “SLAPTA: Perskaityti ir sunaikinti”), jie žinojo apie PCB pavojus nuo pat pradžių, bet nusprendė nuslėpti ką žino. Vienas Monsanto užrašas paaiškina jų pasiteisinimą: “Mes negalime sau leisti prarasti nei vieno pelną nešančio dolerio.”

• 1944 metais Monsanto pradėjo DDT, kuris buvo uždraustas 1972 metais,  gamybą.

• Po Antrojo pasaulinio karo Monsanto rėmė cheminių pesticidų naudojimą žemės ūkyje ir pradėjo herbicido 2,4,5-T,  kuriame yra dioksinas, gamybą. Vietnamo karo metu JAV kariuomenė inicijavo herbicidinio karo programą naudojant Oranžinį agentą (2,4,5-T ir 2,4-D mišinys, kuris turėjo labai dideles dioksino koncentracijas) kaip augmenijos pašalintoją.

Monsanto ir Dow Chemical kompanijos buvo du stambiausi Oranžinio agento, kuris buvo susietas su vėžiu ir apsigimimais, gamintojai. Remiantis Vietnamiečių Užsienio Reikalų ministerijos duomenimis 4,8 milijonai vietnamiečių buvo paveikti Oranžinio agento ir tai sukėlė 400,000 mirčių ir neįgalumų, bei 500,000 vaikų gimė su apsigimimais, kas paskatino apkaltinti Monsanto dėl karo nusikaltimų. Monsanto vidaus dokumentai parodė, kad Monsanto žinojo apie Oranžiniame agente esančio dioksino problemą kai jį pardavė JAV vyriausybei Vietnamo tikslais.

Oranžinio agento aukos

• 1973 metais Monsanto sukūrė ir užpatentavo glifosato molekulę, ir pradėjo gaminti Roundup. 2015 metais Pasaulio Sveikatos Organizacija paskelbė glifosatą kaip galimą kancerogeną. Nepaisant šio fakto, Roundup vis dar pardavinėjamas kaip “saugus.”

• 1982 metais Monsanto pirmą kartą genetiškai modifikavo augalo ląstelę.

• 1980-ųjų metų viduryje Monsanto nupirko chemijos kompaniją G.D. Searle, kuri turėjo aspartamo patentą, aktyvųjį produkto NutraSweet komponentą. Monsanto nepaisė tamsios aspartamo praeities, įskaitant 1980 metų FDA tarybą, kurią sudarė trys nepriklausomi mokslininkai, patvirtinę, kad jis “gali sukelti smegenų auglius”. Aspartamo verslas tapo atskira Monsanto dukterine NutraSweet kompanija.

• 1980-ųjų pabaigoje ir 1990-ųjų pradžioje Monsanto išleido beveik $500,000, kad sužlugdytų Projektą 65 (Kalifornijos anti-toksinė įstatymo leidimo iniciatyva, kuri draudė išpilti chemikalus, sukeliančius vėžį ar apsigimimus, į geriamą vandenį) ir Projektą 128 (Kalifornijos pesticidų reguliavimo įstatymo leidimo iniciatyva, kuri būtų neleidusi Monsanto produkto alachloro, kuris buvo susietas su vėžiu). Tuo pačiu laikotarpiu Monsanto atliko savo pirmąjį lauko bandymą su genetiškai modifikuotais (GMO) grūdais.

• 1991 metais Monsanto buvo nubausta $1,2 milijonais už bandymą paslėpti užkrėsto vandens išpylimą į Mystic upę Konektikute.

• 1990-ųjų viduryje Monsanto sukūrė prieštaringą vaistą: rekombinuotą galvijų augimo hormoną (rBGH arba rBST), kuris gaminamas su genetiškai sukurta E. coli bakterija.

• Tuo pačiu laikotarpiu Monsanto tarp JAV korporacijų užėmė EPA Toksinų išleidimo sąrašo 5-tą vietą dėl išleistų 37 milijonų svarų toksiškų chemikalų į orą, žemę, vandenį ir požemius. Teksase Monsanto buvo įsakyta sumokėti atliekų tvarkymo kompanijai $41,1 milijoną dėl susirūpinimo išpylus pavojingas atliekas.

• 1996 metais Monsanto pristatė “Roundup paruoštas Sojos pupeles” ir “BT Medvilnę”, o 1998 metais – “Roundup paruoštus kukurūzus”.

• Iki 2007 metų Monsanto GMO sėklos sudarė virš 90% viso pasaulio atsargų.

• 2010 metais buvęs Monsanto lobistas Michael R. Taylor buvo paskirtas į FDA Maisto Saugumo komisijos pavaduotojo postą (lapė saugo vištidę).

• Nuo 2012 metų Monsanto išleido daugiau kaip $25 milijonus, kad sužlugdytų valstybės rinkimo įstatymų leidimo iniciatyvas sužymėti GMO ir dar daugiau milijonų, kad paveiktų Kongresą dėl priverstinio GMO žymėjimo.


Šaltiniai:

Bayer and Monsanto to Create a Global Leader in Agriculture

Bayer signs deal to acquire Monsanto for $66 billion

Agriculture Crossroads: International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development

Fritz HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_ter_Meer”terHYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_ter_Meer” Meer

CODEX: WHAT IS IT AND HOW DOES IT AFFECT YOU AND YOUR HEALTH?

Mother sues HYPERLINK “http://www.dailymail.co.uk/news/article-1394893/Mother-sues-drug-company-Bayer-daughter-Michelle-Pfleger-collapses-dies-birth-control-pill.html”drug companyHYPERLINK “http://www.dailymail.co.uk/news/article-1394893/Mother-sues-drug-company-Bayer-daughter-Michelle-Pfleger-collapses-dies-birth-control-pill.html” after teenage daughter ‘collapses and dies while on birth control pill’

Bayer to Pay $14 Million to Settle Charges of Causing Inflated Medicaid Claims

One Thousand Lives A Month: Researcher Estimates 22,000 Lives Could Have Been Saved Had HYPERLINK “http://www.cbsnews.com/news/one-thousand-lives-a-month/”TrasylolHYPERLINK “http://www.cbsnews.com/news/one-thousand-lives-a-month/” Been Pulled Earlier

Bayer: a history

Dark History of Bayer Crop Science from manufacturing poison gas to hiding side effects of its mind altering drugs and spending millions of dollars to defeat GMO labeling – See more at: HYPERLINK “http://seattleorganicrestaurants.com/vegan-whole-food/dark-history-of-Bayer-Crop-Science-manufacturing-poison-gas-hiding-side-effects-of-drugs.php”http://seattleorganicrestaurants.com/vegan-whole-food/dark-history-of-Bayer-Crop-Science-manufacturing-poison-gas-hiding-side-effects-of-drugs.php#sthash.T62s4nbT.dpuf

Agent Orange

Widely Used Herbicide Linked to Cancer

Timeline of Monsanto’s Dark History

A Bayer-Monsanto merger would violate anti-trust laws to create the largest HYPERLINK “https://www.bayermonsantomerger.com/”agroindustrialHYPERLINK “https://www.bayermonsantomerger.com/” company in the world

International Monsanto Tribunal in The Hague – October 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s